Author: TIÊN HUỲNH
Update: 04/01/2023

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI: TIẾN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ

Tiếp tục chuỗi bài viết về chức năng chính của hệ thống quản lý vận tải, hôm nay chúng ta sẽ tìm về hai chức chính của TMS nữa là Tiến hành (Execution) và Quản lý (Administration).

Chức Năng Chính Của Hệ Thống Quản Lý Vận Tải

Tiến Hành Hay Execution

Một TMS cũng cho phép người dùng thực hiện các hoạt động chính của quản lý vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả việc đặt trước các lô hàng với hãng vận tải.

Khả năng hiển thị theo thời gian thực về chuyển động của hàng hóa trên toàn mạng lưới giao thông giúp theo dõi các lô hàng và chia sẻ thông tin đó với khách hàng và nhà cung cấp.

Ngoài ra còn có các cơ chế giao tiếp để liên hệ với người lái xe trong quá trình vận chuyển và các tính năng GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu) để đo thời gian và khoảng cách.

Quản Lý Hay Administration

Quản lý vận tải và hậu cần vốn là những nỗ lực phức tạp đòi hỏi giấy tờ quan trọng cho các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), tuân thủ quy định và kiểm toán.

Theo đó, một TMS phải có đủ các tính năng quản trị để hỗ trợ các yêu cầu về tài liệu và báo cáo tài chính.

Các tính năng tiêu biểu bao gồm lập hóa đơn, thanh toán và các công cụ để đảm bảo độ chính xác bằng cách so sánh các mức giá do nhà cung cấp dịch vụ công bố với số tiền trong hóa đơn chẳng hạn.

Có thể có một hệ thống thanh toán tự động để giảm thiểu việc xử lý hóa đơn. TMS cũng có thể tạo vận đơn, một loại biên nhận mà người gửi hàng hoặc hãng vận chuyển có thể phát hành để chỉ định các mặt hàng trong lô hàng và các điều khoản của hợp đồng.

Vận đơn cũng được sử dụng trong hải quan và bảo hiểm. TMS cũng phải xử lý thanh toán, một quy trình phức tạp hơn yêu cầu ghi lại các mốc và số liệu vận chuyển nhất định trước khi có thể thực hiện thanh toán, chẳng hạn như bằng chứng giao hàng, nhận hàng và thời gian vận chuyển.

Dữ liệu được thu thập trong quá trình giải quyết là cơ sở cho các quy trình tối ưu hóa và quản lý hiệu suất của TMS.

Người dùng TMS có thể tìm kiếm dữ liệu thanh toán để tìm manh mối về nhu cầu của khách hàng và mức sử dụng dung lượng cũng như thương lượng giá đặc biệt cho các yếu tố như tốc độ tải và thời gian trong ngày.

Đọc thêm: Tính năng chính của hệ thống quản lý vận tải TMS

Lời Kết

Vậy bạn đã đi hết chuỗi bài viết về các chức năng chính về hệ thống quản lý vận tải.

Tóm lại, hệ thống quản lý vận tải sở hữu bốn chức năng chính gồm: Planning (Lên kế hoạch), Quản lý vận tải (Freight management), Tiến hành (Execution), và Administration (Quản lý).

Tùy vào nhu cầu và bản chất của từng doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng giải pháp công nghệ này theo cách phù hợp nhất.

Admin Meksmart