MEK- WMS CHO PHÂN PHỐI

Ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động kinh doanh, quản lý phân phối trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh là một yếu tố then chốt cho thấy được năng lực và khả năng phát triển của một doanh nghiệp. Làm sao để tiết kiệm được chi phí? Làm sao để quản lý hiệu quả hàng hoá? Làm sao để giảm thiểu tối đa nhất những sai xót gây ra bởi các yếu tố khách quan và đặt biệt từ yếu tố con người? Làm sao để luôn chủ động được nguồn hàng? Làm sao để biết chính xác được tất cả các thông tin giao dịch, hoạt động phân phối đã xảy ra trong quá khứ một cách nhanh nhất?...

Cho dù trọng tâm của bạn là thương mại điện tử, B2B hay B2C, các giải pháp phần mềm thông minh, thực hiện linh hoạt của Mekmart sẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn và cả khách hàng của bạn.
  • Cung cấp dịch vụ vượt trội để đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng thông qua quản lý tồn kho.
  • Có khả năng quản lý khối lượng lớn và nhiều loại sản phẩm, MEK- WMS đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các dòng sản phẩm khác nhau: sự đa dạng của hệ thống cung cấp, phương pháp tiếp nhận và chuẩn bị, chuyển giao giữa các địa điểm, kết nối chéo, thời gian.
  • Kiểm soát tiết giảm chi phí hậu cần, lưu kho và vận chuyển.
  • Loại bỏ lỗi thủ công, hoạt đông kém hiệu quả và cải thiện báo cáo quản lý tồn kho. Thông minh quản lý chính xác số liệu tồn kho theo chủng loại, mã hàng, tình trạng, ngày lưu trữ, hạn sử dụng.
  • Thiết lập giải pháp thông minh trong việc lựa chọn hàng xuất nhằm nâng cao khả năng quản lý, giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro về ứ đọng, tồn kho. Tích hợp giải pháp trong việc soạn hàng theo đơn, tính chất, khu vực, đơn gộp.

Admin Meksmart