MEK- WMS CHO 3PLs

Là công ty tiên phong trong các giải pháp quản lý kho vận cho 3PLs, Meksmart luôn hướng tới sự hiện đại và thông minh của công nghệ nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu nhất. Hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu doanh nghiệp dựa trên giấy tờ, dễ xảy ra lỗi, hoạt động phức tạp,…và trở thành các nhà lãnh đạo dịch vụ hiện đại hoá, có thể tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, tăng hiệu quả hoạt động kho vận và góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng của doanh nghiệp.

  • Quản lý hiệu quả hoạt động kho vận.
  • Tích hợp dễ dàng với các nền tảng công nghệ, giỏ hàng, nhà bán lẻ và kết nối người gửi hàng.
  • Loại bỏ lỗi thủ công, hoạt đông kém hiệu quả và cải thiện báo cáo quản lý tồn kho.
  • Tự động hóa quy trình thanh toán 3PLs để cải thiện năng suất kho.
  • Quản lý kho không cần giấy tờ với tính năng quét mã vạch di động và lưu trữ đám mây.
Admin Meksmart