MEK- WMS CHO DỊCH VỤ

  • Quản lý khối lượng lớn và nhiều loại sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các dòng sản phẩm khác nhau: sự đa dạng của hệ thống cung cấp, phương pháp tiếp nhận và chuẩn bị, chuyển giao giữa các địa điểm, kết nối chéo, thời gian. 
  • Kiểm soát, tiết giảm chi phí hậu cần, lưu kho và vận chuyển. 
  • Thiết lập giải pháp thông minh trong việc lựa chọn hàng xuất nhằm nâng cao khả năng quản lý, giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro về ứ đọng, tồn kho. 
 
Admin Meksmart