Author: TIÊN HUỲNH
Update: 24/11/2022

OTIF TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG LÀ GÌ?

Đối với khách hàng họ luôn mong là mặt hàng của họ sẽ được giao đúng thời gian và đủ số lượng theo cam kết. Chính. Vì vậy, khả năng đáp ứng yêu cầu giao hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý chất lượng dịch vụ của khách hàng ở tất cả các ngành hàng.

Nhằm mục đích đánh giá về khả năng này, OTIF trong quản lý chuỗi cung ứng được ứng dụng nhằm đo lường được tần suất khách hàng sẽ nhận được mặt hàng họ cần với đúng số lượng mong muốn.

Ngoài ra, OTIF cũng được dùng làm tiêu chí trong hầu hết ngành sản xuất-dịch vụ, đối với cả doanh nghiệp B2C và B2B hay được các nhà bán lẻ cung cấp để đánh giá kết quả giao hàng giữa nhà cung cấp.

OTIF trong quản lý chuỗi cung ứng là gì?

OTIF là viết tắt của on time in full tạm dịch là chỉ số đo lường hiệu quả. Đây là chỉ số nhằm đánh giá mức độ giao hàng đầy đủ và đúng thời gian trong quản lý chuỗi cung ứng.

Chỉ số này giúp đo lường được cấp độ mà các lô hàng giao đến có đảm bảo được số lượng và chất lượng hay thời gian theo như cam kết trên đơn đặt hàng hay không. Tuy nhiên, khách hàng sẽ có thể cung cấp một phạm vi sai số nhất định.

Trên lý thuyết OTIF được xem là chỉ số đo lường lý để nhằm giúp gắn kết những mục tiêu hoàn thành công việc của 3PLS, nhà cung cấp, nhà vận tải và nhà bán lẻ.

Đúng giờ ở đây được hiểu là khoảng thời gian cụ thể được ghi lại trên lô hàng và các thời điểm trong khoảng thời gian theo cam kết. Một số chỉ số theo thời gian gồm có chỉ số giao hàng đúng giờ, vòng đời đơn hàng, chỉ số hoàn thành đơn hàng hoàn hảo, v.v.

  (Nguồn WERC)

Lợi ích của OTIF

Khi thị trường đang cho thấy tình thế vô cùng cạnh tranh, OTIF là một trong những tiêu chí quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể đo lường được hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Chỉ số này được xem là kết quả cuối cùng trong vận hành chuỗi cung ứng gộp chung về hiệu quả kinh doanh.

OTIF cũng là một công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp có thể hiểu hơn về mức độ hài lòng của khách hàng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Để OTIF được duy trì ở mức cao, các doanh nghiệp cần thiết lập được quy trình hợp lý để sở hữu bản kế hoạch tốt cùng quy trình vận hành tổng thể linh hoạt và tối ưu.

Được phát triển nhằm giúp quản lý chi tiết thời gian giao hàng và có chỉ số khách quan để đánh giá OTIF, Meksmart phát triển phần mềm quản lý đội xe TMS giúp hỗ trợ doanh nghiệp có thể quản lý chi tiết quá trình giao hàng của đội xe, từ khâu lên đơn, vận chuyển và giao hàng đến địa điểm nhận.

Các dữ liệu cũng được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống, giúp thông tin trở nên minh bạch và dễ dàng phân tích để có được những hành động đúng đắn tiếp theo.

Lời kết

Nói tóm lại, OTIF trong quản lý chuỗi cung ứng có thể được hiểu là chỉ số giúp đo lường được hiệu suất hoạt động trong chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp có thể sử dụng OTIF như thước đo để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, giúp cải thiện việc giao hàng hóa đến khách hàng, tăng cường mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Admin Meksmart