Author:
Update: 15/12/2022

NHỮNG PHƯƠNG THỨC ORDER PICKING THÔNG DỤNG TRONG KHO HÀNG

Order Picking – Chọn hàng là một trong những quy trình quan trọng nhất, chiếm đến 55% chi phí vận hành kho hàng và tốn nhiều nhân lực nhất. Do Order Picking tác động trực tiếp đến mức độ hài lòng của khách hàng, cùng những chi phí vận hành cao, các công ty hiểu những phương thức lấy hàng phù hợp với tổ chức và cách triển khai tốt nhất để cải thiện Chuỗi cung ứng.

1. Những phương thức Order Picking thông dụng trong quản lý kho hàng:

Single Order Picking:

 • Phương thức đơn giản và thông dụng nhất: Sản phẩm được lưu trữ cố định trên giá đỡ hoặc pallet.
 • Công nhân lấy đơn hàng tại một thời điểm theo lộ trình dọc theo lối đi cho đến khi toàn bộ đơn hàng được hoàn thành.

*Lưu ý:

 • Thiết kế của luồng lấy hàng phải làm giúp cho điểm đến cuối cùng của công nhân gần giống với điểm xuất phát. Tài liệu về hàng cần được lấy phải được sắp xếp theo trình tự tương tư luồng lấy hàng.
 • Nhóm hàng tiêu dùng nhanh nên được lưu trữ gần lối đi chính và các ngã tư giữa những gian hàng. Nhóm hàng cồng kềnh hơn sẽ được lưu trữ ở khu vực cuối đường đi.
 • Phương pháp lấy hàng cơ bản này có thể hoạt động tốt trong các tổ chức với tổng số lượng đơn đặt hàng nhỏ và picks per order cao. Các hoạt động có Picks per order thấp sẽ tốn nhiều thời gian di chuyển , đồng thời, việc vận hành với số lượng đơn đặt hàng lớn sẽ gây sự tắc nghẽn do nhiều công nhân làm việc trong cùng khu vực làm chậm quá trình xử lý.

Batch Picking / Multi-Order Picking

 • Nhiều đơn đặt hàng được nhóm thành một lô nhỏ. Mỗi công nhân sẽ chọn tất cả các đơn hàng trong một lô cùng một lúc, thông qua danh sách lấy tổng hợp.
 • Công nhân thường sẽ sử dụng giỏ hàng nhiều tầng (multi-tiered picking cart) để phân biệt các đơn hàng. Một batch bao gồm 4 – 12 đơn hàng, tùy thuộc vào số lượt lấy hàng trung bình. Các hệ thống tiên tiến có thể sử dụng logic lập trình để hợp nhất các đơn hàng với cùng mặt hàng. Với picks per order thấp, Batch picking có thể giảm đáng kể thời gian di chuyển, cho phép công nhân chọn nhiều sản phẩm ở cùng khu vực. Vì phải chọn nhiều đơn hàng cùng một lúc, nên các hệ thống và quy trình sẽ được yêu cầu để tránh trộn lẫn các đơn đặt hàng.
 • Trong lịch trình bận rộn, Batch picking thường được sử dụng kết hợp Zone picking và các thiết bị xử lý vật liệu tự động. Để đạt năng suất tối đa, các đơn đặt hàng phải được tích lũy trong hệ thống cho đến khi có đủ số lượt chọn tương tự để tạo các batch.

Zone Picking / Phiên bản dây chuyền của Order Picking

 • Khu vực lấy hàng được chia thành các vùng chọn riêng lẻ. Nhân viên được chỉ định tại một khu vực cụ thể và chỉ lấy hàng trong khu vực đó. Đơn đặt hàng được chuyển từ khu vực này sang khu vực tiếp theo cho đến khi việc hoàn thành đơn hàng (nên Zone Picking còn được gọi là Pick and Pass).

*Lưu ý:

 • Thông thường, tổ chức sẽ dùng hệ thống băng tải để di chuyển các đơn đặt hàng.
 • Trong từng khu vực, cần phải có cân bằng số lượng lựa chọn từ vùng này sang vùng khác để duy trì dòng chảy ổn định. Diện tích các khu vực cần vừa đủ để 1-2 công nhân làm việc.
 • Bố trí các khu vực lấy hàng gần với băng tải để tăng năng suất. Zone picking phù hợp nhất với các bộ máy vận hành lớn cùng số SKU cao, tổng số đơn đặt hàng cao và Picks per order ở khoảng trung bình.
 • Các khu vực riêng biệt cần có kỹ thuật chọn chuyên môn hóa như có hệ thống xử lý vật liệu tự động tại một khu vực và xử lý thủ công trong khu vực tiếp theo.

Ware Picking

 • Là một biến thể của Zone picking và Batch picking, nhưng tất cả các khu vực đều được lấy hàng cùng một lúc, sau đó được sắp xếp và hợp nhất thành các đơn hàng / lô hàng riêng lẻ.
 • Wave picking là phương pháp nhanh nhất (tức chu kỳ ngắn nhất) để chọn đơn hàng có nhiều sản phẩm, tuy nhiên quá trình phân loại và hợp nhất có thể gây khó khăn.
 • Các đơn hàng có tổng số SKU cao và Picks per order thuộc khoảng trung bình – cao rất phù hợp với phương thức Wave picking. Nó còn có thể được sử dụng để cách ly các đơn đặt hàng của các hãng, tuyến hoặc khu vực cụ thể.

Nguồn: vilas.edu.vn

Admin Meksmart