Author: TIÊN HUỲNH
Update: 26/09/2022

LOGISTICS 5.0: XU HƯỚNG MỚI TRONG THỜI BÌNH THƯỜNG MỚI

Ngày nay, khái niệm Logistics 5.0 đã dần xuất hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Trong khi Logistics 4.0 vẫn đang trên đà phát triển, thì tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã thúc đẩy sự ra đời của Logistics 5.0. Tìm hiểu thêm về xu hướng mới này trong bài viết hôm nay.

Khái quát bối cảnh cho Logistics 5.0

Không thể phủ nhận rằng chuỗi cung ứng, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất và hậu cần, đã bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19.

Một mặt, đại dịch đã mang đến những thách thức chưa từng có, nhưng mặt khác, nó cũng thúc đẩy một sự thay đổi lớn mà ít có sự kiện nào có thể mang lại cho các ngành này.

Nói cách khác, những khó khăn lớn mà chuỗi cung ứng phải đối mặt trong đại dịch đã giúp các doanh nghiệp rút ra nhiều bài học. Quan trọng nhất, nhu cầu xử lý hiệu quả các gián đoạn trong đại dịch đã mang lại sự chuyển đổi công nghệ được gọi là Logistics 4.0.

Trong giai đoạn này, các ngành công nghiệp sản xuất và hậu cần đang tích hợp hệ sinh thái của họ với các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như hệ thống Internet vạn vật (IoT), trong quản lý chuỗi cung ứng.

Tất cả các công nghệ kiểm soát và hỗ trợ các lĩnh vực hoạt động quan trọng - bao gồm tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, xử lý ngôn ngữ và sản xuất tinh gọn, đang thay đổi đáng kể và nhanh chóng.

Nhưng khi Logistics 4.0 vẫn còn dư địa để phát triển, các chuyên gia đã đề cập đến xu hướng chuyển dịch theo hướng bền vững và một giai đoạn mới, đó là Logistics 5.0.

Logistics 5.0 sẽ trở thành người thay đổi trò chơi như thế nào?

Logistics 5.0 là giải pháp được đề xuất cho mô hình Cách mạng Công nghiệp 5.0. Giống như Industry 5.0, Logistics 5.0 cũng tập trung vào kiến ​​thức và tính bền vững. Đây là quá trình chuyển đổi tập trung vào người lao động và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ý tưởng chính của Logistics 5.0 là ưu tiên môi trường trong khi tích hợp nó với các đổi mới công nghệ. Khái niệm này đòi hỏi ngành logistics phải đi theo ba hướng: ưu tiên nhân tố con người, đảm bảo khả năng phục hồi và tăng cường tính bền vững.

Nói cách khác, Logistics 5.0 sẽ cho phép các công ty thực hiện thay đổi từ tự động hóa hoàn toàn sang sự kết hợp của quá trình này và nỗ lực của con người trong khi không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của họ.

Nhân viên được coi là một khoản đầu tư trong dài hạn. Sức khỏe và trình độ của họ là mối quan tâm sống còn đối với công ty.

Công nghệ sẽ cần được thay thế, bổ sung và điều chỉnh theo nhu cầu và yêu cầu của nhân viên, đảm bảo lợi ích của công ty có thể thu hút nhân tài làm việc và duy trì dịch vụ của mình lâu dài.

Những điều này cho thấy rõ ràng rằng mô hình Logistics 5.0 quan tâm đến việc cải thiện và nâng cao các lợi ích xã hội và sinh thái hơn so với Logistics 4.0, vốn chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ.

Từ đó, quá trình phát triển này sẽ mở đường cho một ngành logistics tốt hơn và bền vững hơn trong tương lai.

Kết thúc

Có thể nói Logistics 5.0 là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ ngày nay. Để vượt lên đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp cần đón nhận những thay đổi và có những hành động đúng đắn để tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này và phát triển bền vững.

Admin Meksmart