Author:
Update: 15/12/2022

BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ KHO NGOẠI QUAN?

1. Khái niệm:

Kho ngoại quan là một nhà kho có chế độ hải quan riêng. Hàng hóa từ nước ngoài gửi vào nhà kho này chưa được xem như là nhập khẩu vào nước sở tại.

Nên phân biệt rõ giữa lãnh thổ địa lý và lãnh thổ hải quan. Một kho hải quan nằm ở Quảng Ninh là thuộc lãnh thổ địa lý của Việt Nam nhưng hàng hóa gửi vào kho này vẫn chưa đi vào lãnh thổ hải quan của Việt Nam, do vậy chưa phải nộp thuế nhập khẩu cũng như các loại thuế và phí khác.

Hàng hóa gửi vào kho ngoại quan có thể để chờ đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc có thể sẽ được chuyển đi nước khác.

2. Lợi ích:

Các doanh nghiệp nhập khẩu thường tận dụng vị trí thuận lợi của kho ngoại quan để đưa hàng vào “ém” sẵn khi có điều kiện thuận lợi là sẽ đưa hàng vào nước có kho một cách nhanh nhất. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp xuất khẩu làm xong mọi thủ tục xuất khẩu và đưa hàng vào kho ngoại quan, khi cần giao hàng cho người mua ở nước ngoài sẽ có thể giao hàng rất nhanh chóng.

Kho ngoại quan cũng có vai trò quan trọng trong hoạt động chuyển khẩu. Một lô hàng quả hạt khô từ Trung Đông đưa về kho ngoại quan ở cảng Hải Phòng, sau đó đợi khi giá cả thuận lợi sẽ được đưa tiếp đi cảng Thâm Quyến (Trung Quốc). Như vậy hàng không phải làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam rồi lại xuất khẩu đi mà vẫn có thể được giao cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

3. So sánh với cảng cạn:

Cảng cạn ICD là viết tắt của cụm từ Inland Container Depot – điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nằm trong nội địa.

Như vậy, xét về tính chất thì kho ngoại quan cũng giống như cảng cạn. Nhưng kho ngoại quan có chức năng dự trữ hàng hóa trong khi chức năng chính của cảng cạn là địa điểm để làm thủ tục thông quan. Kho ngoại quan có thể cung cấp nhiều loại hình dịch vụ, từ lưu trữ, bảo quản, phân loại cho đến sơ ch, giám định, chia tách, đóng gói, góp phần làm tăng giá trị cho hàng hóa.

Giống như cảng cạn, kho ngoại quan cũng có bố trí cán bộ hải quan. Nhưng hải quan ở kho ngoại quan ít chức năng hơn, chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hóa ra vào kho. Còn hải quan ở cảng cạn được phép thực hiện một số nghiệp vụ hải quan khác.

Theo Trần Thanh Hải.

Admin Meksmart